Psychologen/Psychotherapeuten

Elly van Leeuwen-Treffers

  • Kinder- en jeugd psychotherapeut
  • Korter- en langerdurende behandeling

Ik ben kinder- en jeugdpsychotherapeut en heb sinds 1980 een praktijk in Maarssen.
Ik werk met kinderen en jeugdigen die het moeilijk hebben, hetzij met zichzelf, hetzij in hun gezin, op school of met leeftijdgenoten. Het kan daarbij gaan om allerlei problemen  zoals bijv.: ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, stemmings- en angstklachten, of problemen bij kinderen die moeite hebben een ingrijpende gebeurtenis te verwerken.
Wanneer een kind of jeugdige is aangemeld wordt met de cliënt, de ouders of het gezin en eventueel de school de problematiek in kaart gebracht en wordt in overleg een behandeling afgesproken.
Speciale aandachtsgebieden: behandeling bij seksueel misbruik, behandeling bij traumaverwerking (d.m.v. EMDR).   

Contact

Mevr. E.J. van Leeuwen-Treffers

Kerkweg 37
3603 CL Maarssen
0346-565146
vanleeuwentreffers@hccnet.nl