Psychologen/Psychotherapeuten

Annemieke de Vocht-Rademakers

  • Arts- Psychotherapeut
  • Gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek
  • werkzaam in privé psychotherapie-praktijk te Tienhoven

Na mijn medische opleiding heb ik mij allereerst gespecialiseerd als huisarts, en vervolgens tot psychotherapeut.
Meer dan 25 jaar ben ik als zodanig werkzaam geweest zowel binnen de huisartsenpraktijk alsook als psychotherapeut verbonden aan een instelling in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Hiermee heb ik een brede en ruime ervaring op gedaan en een gevarieerde patiënten-groep gezien met een diversiteit aan problemen en klachten.
Dat zijn niet alleen klachten op lichamelijk gebied, maar ook stemming- en angstklachten, identiteitspproblemen, werk- en arbeidsgerelateerde klachten en problemen op relationeel gebied.

Ik werk met adolescenten, volwassenen en oudere mensen, die voor allerlei klachten en problemen hulp zoeken.
De oplossing vraagt allereerst zorgvuldig onderzoek en diagnostiek, waarna ik in gezamenlijk overleg vaststel welke behandeling wenselijk en nodig is. Ik kan advies geven over eventuele medicatie.
Mijn specialisatie ligt in de behandeling van klachten die voortkomen uit onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.
Daarmee bedoel ik problemen die veroorzaakt worden door interne belemmeringen, die men heeft aangeleerd vanuit zijn ervaringsgeschiedenis.
Deze vaak onbewuste mechanismen belemmeren ons in onze capaciteiten en staan een adequaat en gelukkig functioneren in de weg.
Dat kan zich ondermeer uiten in problemen in het contact met onszelf en onze emoties, in relatie met anderen, in het werk ed.

De afgelopen 15 jaar heb ik mij nog een extra specialisatie eigen gemaakt, nl. de behandelmethodiek van de Kortdurende Dynamische Psychotherapie (www.vkdp.nl) Deze methode is bij uitstek geschikt om onbewuste zelfondermijnende automatismen bewust te maken.

Dat biedt de mogelijkheid om jezelf daarvan te bevrijden en stelt je in staat andere gezondere keuzes te maken, waardoor je beter functioneert.

Contact

Mevr. A.M. de Vocht-Rademakers

Laan van Niftarlake 97
3612 BP Tienhoven
Tel: 0346-281728 / 06-30034474

Telefoontijd: maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.00 uur- 8.30 uur

Email: annemiekrademakers@ziggo.nl